IVM PRIVE OMSTANDIGHEDEN PLAN IK VOORLOPIG GEEN BEHANDELINGEN IN

Malva Therapie

Malva therapie is een Holistische lichaamsgerichte energetische therapie met een verscheidenheid aan behandelingen, zoals;

Chakra therapie

,Aura Therapie

Meridiaan behandelingen

Massages

Magnetiserende behandelingen

Haptonomische behandelingen

Kleurentherapie

Regressietherapie

Reiniging van lichaam en geest

 Zielkundige behandelingen  

Malva Therapie is een complementaire therapie. Het werkt aanvullend op de reguliere geneeskunde.

zie ook het filmpje hieronder..

Malva Therapie nader uitgelegd

Chakra-therapie:
Een chakra (Sanskriet voor ‘wiel’) is een energiecentrum, een zenuwpunt, dat in een draaiende beweging zich net iets buiten de huid van je lichaam bevindt. Vanuit de chakra’s lopen meridianen, verbindingen naar diverse organen, naar zenuwplexi in de wervelkolom, maar ook naar je ziel! Daarom worden chakra’s ook wel “de toegangspoorten tot de ziel” genoemd. Met het blote oog is een chakra niet zichtbaar maar een chakra is wel voelbaar!
Het lichaam kent 7 hoofdchakra’s en 5 nevenchakra’s ( 2 kniechakra’s , 2 elleboogchakra’s en 1 schouderbladchakra) en die zijn gevoelig voor licht, kleur en geluid. Die aspecten worden door een Malva Therapeut gebruikt terwijl hij/zij met heel het gevoel energie zal deponeren daar waar een tekort is en zal wegnemen waar een teveel aan energie aanwezig is.

aura

Massages

chakra therapie

Aura

Dit is de uitstraling, het krachtsveld van geestelijke energieën dat het fysieke lichaam omhult. De menselijke aura bestaat o.a. uit 6 belangrijke magnetische velden met elk een eigen specifieke functie.  De aura beschermt ons tegen negatieve invloeden van buitenaf. Zoals in onze bloedbaan en in onze meridianen energieblokkades (stolsels) kunnen optreden, zo kunnen deze ook in onze aura ontstaan. Eén van de meest bekende verschijnselen hiervan is overmatige moeheid!  Ook wanneer u veel medicijnen gebruikt ontstaat er een restverwerking in uw aura.
Een aura is met het blote oog niet zichtbaar, maar is voor praktisch iedereen wél goed voelbaar.

Veelal gaat aan een chakrabehandeling een ontspanningsmassage vooraf. Want bij een lichaam dat teveel spanning in zich heeft en ‘verkrampt’ is, zal het moeilijker zijn om energie toe te voegen. Afhankelijk van de klacht zal een Malva Therapeut kiezen voor een lichaamsmassage, een dieptemassage of een ethermassage en maakt daarbij meestal gebruik van etherische oliën.

Tantramassages zijn GEEN onderdeel van Malvatherapie en zullen dan ook NIET gegeven worden.

massage zwolle

Meridiaanbehandeling
Sommige klachten vragen om een meridiaanbehandeling. Meridianen zijn energiebanen die zorgen voor transport van energie en staan in verbinding met onze organen. Zo zal een disfunctie van een bepaald orgaan merkbaar kunnen zijn in andere delen van het lichaam, waardoor andere klachten kunnen optreden of juist verwijzen naar...

De controlemeridiaan is van alle meridianen wel de meest bijzondere. Deze heeft een eigen bewustzijn en alle andere meridianen worden hierdoor beïnvloed. Veelal zal een Malva Therapeut dan ook niet nalaten om de energiestroming van deze meridiaan te activeren, zodat een balans ontstaat in alle andere meridianen.

De Ankh
De Ankh staat bekend als symbool uit het oude Egypte. Het wordt ook wel een ‘levensstaf’ genoemd.

De Ankh had van oorspong twee benen en dat zie je niet zo vaak terug in de oude symbolen. Maar juist de Ankh met twee benen is een ‘levende’ Ankh.  Is een ‘instrument’ waarmee je energie kunt zenden en ontvangen. Echter de Ankh is veel meer dan een instrument. De Ankh is een bewustzijnsvorm dat niet in woorden te vatten is en kent een historie die teruggaat tot de Atlantische periode.
Maar wat een Ankh in handen van een Malva Therapeut zeker zal doen is dàt versterken wat men uitzendt aan energie of versterken wat men aantrekt  aan energie.  In een vermenigvuldigfactor. En daarom is het noodzakelijk dat ethiek en verantwoordelijkheid hand in hand gaan met het inzetten van de Ankh als therapeutisch instrument.

De Kosmische Schijf
Praat je over de Ankh dan praat je over de Kosmische Schijf en omgekeerd. Beiden zijn verwant aan elkaar. Ze hebben hun oorsprong in hetzelfde bewustzijn liggen.
De Kosmische Schijf kan dus ook therapeutisch gebruikt worden. Het is ogenschijnlijk  ‘niets anders’ dan een platte schijf met in het midden een gaatje. Er bestaat is een 2-kleurenschijf en een 4-kleurenschijf. Maar door het juiste gebruik is de Kosmische Schijf een sleutelcode tot transformatie. Het zet waterstof om in helium. En dat wat gevuld is met helium zal willen ontstijgen. Zal los willen komen. Zo kan met de Kosmische Schijf een ziel loskomen van haar problematiek. Maar een behandeling uitgevoerd met de Kosmische Schijf activeert ook Kosmische energie. En die energie zal eisend, maar liefdevol, een ziel terugvoeren naar haar oorsprong, terugvoeren naar het pad waarvoor ooit is gekozen. Daarom wordt een serie Kosmische Schijfbehandelingen meer dan terecht een regressiemethode genoemd, die niet – om het spektakel- iemand terugvoert naar het verleden, maar terugvoert naar ZICHZELF.
En daardoor kom je in een diep gevoel. En vanuit dat gevoel zal men WETEN wat goed is en welke keuzes gemaakt dienen te worden.
Niet alleen de KLACHT maar ook de OORZAAK van de klacht zal worden weggenomen door een serie behandelingen met de Kosmische Schijf. Want de Kosmische Schijf verast al datgene wat niet past bij de ziel. Maar omdat je daarmee ingrijpt in het Karma, is een grote verantwoordelijkheid vereist in het gebruik en toepassen van de Kosmische Schijf.
Er zijn in Nederland  therapeuten die onbevoegd en  zonder toestemming, informatie over de Kosmische Schijf hebben overgedragen aan anderen die daar nu mee werken. Hoed u voor therapeuten die werken met de Kosmische Schijf en niet over een officieel MALVA DIPLOMA BESCHIKKEN. Het mag voor zich spreken dat daarvoor geen verantwoordelijkheid kan worden gedragen.

Karmische Ziekte
Ons lichaam is een gradenmeter van de ziel. Elke ziekte heeft een doel en dient als leerproces. Een leerproces om te achterhalen wat wij ‘verkeerd’ doen in ons dagelijks leven, beredeneert vanuit de ZIEL die we zijn. Want bij ‘verkeerde’ keuzes, of ‘verkeerd’ handelen, ‘verkeerde’ gedachten, ‘verkeerde ’voeding’,  zal de ZIEL signalen afgeven aan ons lichaam. En als we die signalen negeren kunnen die leiden tot ziekte. Lichamelijk dan wel geestelijk.
Maar... er zijn ook ziektes die een ZIEL juist heeft ‘ingebouwd’ in zijn leven. En dat klinkt heel vreemd vanuit menselijk oogpunt bezien. Maar dan dienen we te begrijpen dat elke ZIEL deelneemt aan het rad van wedergeboorte. Om leven, na leven, na leven heel veel ervaringen op te willen doen.
En soms worstelt een ziel met een bepaald aspect van het leven en krijgt het niet voor elkaar om dat goed te verwerken in dat bepaalde leven. Dan kan het gebeuren dat een ziel, voorafgaande aan haar nieuwe incarnatie , in dat nieuwe leven een ziekte inbouwt. En die ziekte verast dan als het ware het probleem waar de ziel nog niet eerder mee uit de voeten kon. In dit verband spreken wij Malvatherapeuten van ‘Karmische Ziektes’. Deze ziektes zijn vaak terug te vinden in de volgende verschijnselen: astma, eczeem, reuma, ziekte van Crohn, suikerziekte en epilepsie.  Daar waar veel therapievormen complementair zijn aan de reguliere behandelmethoden, kun je stellen dat waar het Karmische Ziekten betreft Malva Therapie juist als een alternatief kan dienen. Malva Therapeuten beschikken over kennis en kunde om deze ziekten te behandelen waardoor een goede kans op genezing mogelijk is.

bvmt

BVMT Beroepsvereniging voor Malva Therapeuten

Malva therapie